ผีฟ้าหรือพญาแถน
0

ผีฟ้าหรือพญาแถน ผีที่ดูหน้าจะเป็นเทวดามากกว่าผีปกติ

ผีฟ้าหรือพญาแถน สำหรับชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นเทวดามากกว่าผี  ผีฟ้าจึงเป็นผีที่มีระดับสูงกว่าผีชนิดอื่นๆ ส่วนแถนนั้นมีความเชื่อว่าเป็นคำเรียกรวมถึงเทวดา

ประวัติ ผีผ้าหรือพญาแถน

ผีฟ้าหรือพญาแถน

และแถนที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็คือแถนหลวงซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอินทร์นั้นเอง ผีฟ้าหรือพญาแถนนั้นในแต่ละพื้นที่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป และก็มีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถที่จะดับยุคเข็ญหรือช่วยทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวงได้อีกด้วย ยังมีความเชื่ออีกว่าผีฟ้าหรือพญาแถนยังสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆอีกด้วย

โดยมีความเชื่อที่ว่าการที่มนุษย์มีการเจ็บป่วยเนื่องจากไปละเมิดต่อผี การละเมิดต่อบรรพบุรุษ การรักษานั้นต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนทรง เรียกกันว่า ผีฟ้านางเทียน ในการลำผีฟ้าของชาวอีสานจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน นั้นคือ หมอลำ ผีฟ้า หมอแคน ผู้ป่วยและเครื่องคาย

หมอลำผีฟ้านั้นจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยหรือบางถิ่นอาจใช้ผู้หญิงสาวเป็นร่างทรงโดยเฉพาะที่จังหวัดเลย และจะต้องสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มที่เป็นหมอลำผีฟ้าเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว ผีฟ้านั้นสามารถสิงได้ทั้งหญิงและชาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

 ผีฟ้าหรือพญาแถน การรักษา

โดยไม่มีการจำกัดอายุ หมอแคนจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป่าแคนมาเป็นอย่างดีเพราะในการประกอบพิธีจะมีการใช้เวลานานอย่างมากและจะต้องมีการเป่าแคนอยู่ตลอดเวลา ส่วนผู้ป่วยนั้นจะต้องมีการแต่งกายที่กำหนดไว้ คือผ้าไหมหรือผ้าขาวม้าพาดบ่า มีดอกมะละกอลอยเป็นพวงทัดหู ผู้ป่วยนั้นสามารถฟ้อนรำกับหมอลำได้

และสิ่งที่สำคัญคือเครื่องคายจะให้เป็นสิ่งที่อัญเชิญครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วมารักษา ความเชื่อของชาวอีสานยังเชื่อว่าผีฟ้าสามารถกำหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้ การที่มนุษย์ตายไปขวัญจะออกจากร่างเพื่อไปเจอบรรพบุรุษ แต่ขวัญนั้นจะไม่แตกเหมือนกับร่าง

เชื่อกันว่าเป็นการจากไปของร่างเท่านั้นแต่วิญญาณยังคงอยู่กับผู้ที่มีชีวิต สาเหตุที่มีการฟ้อนลำนั้นก็เพื่อทำให้คนที่ป่วยมีพลังจิตใจในการต่อสู้กับอาการป่วย มีอารมณ์ในการผ่อนคลาย ไร้วิตกกังวลและยังสร้างจิตสำนึกด้านความกตัญญู ซึ่งเป็นที่นิยมของวัฒนธรรมไทย และได้มีการถ่ายทอดต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี จะเห็นได้ว่าผีฟ้านั้นเป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ได้ โดยมีคติเตือนใจเสมอว่า คนไม่เห็นแต่ผีเห็น